Tıraşsız Saç Ekimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Tıraşsız Saç Ekimi Nedir, Nasıl Yapılır? 1

Tıraşsız saç ekimi, gün geçtikçe gelişen plastik cerrahi teknikleriyle birlikte son dönemlerin gözde işlemlerinden biri olmayı başaran bir işlemdir. Bu işlem, esasında bildiğimiz tıraşlı saç ekim işleminde saçının büyük bir bölümü traşlanınca kötü durduğunu düşünen, dolayısıyla da işlemden kaçan hastalar için sığınacak yeni ve oldukça güvenli bir liman olma özelliği taşıyor. Bu yeni sayılabilecek operasyon yöntemi, aynı zamanda hastaların kafalarındaki soru işaretlerini ve endişeleri kaldırıyor. 

İşlem, hastalarda doğal bir görünüm oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda hastanın operasyon sonrası sosyal hayatına devam etmesi için gereken süreyi de kısaltıyor. Ancak bu yöntem, tıraşlı saç ekimi işleminden daha uzun süren ve uygulanması da yine daha zor olan bir yöntem. Bu sebeple operasyonun ücreti de daha yüksek. Yine de hastaların elde edecekleri doğal görünümü ve yaşayacakları rahatlığı da göz önünde bulundurursak, bu yöntemin saç ekimi işlemi yaptırmayı düşünen hastaların çoğu için makul ve iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. 

Özellikle uzun saçlı ve saçlarının belirli bölgelerinde seyreklik olan kadınların da saç ekim işlemini endişe duymadan gerçekleştirebilmeleri, tıraşsız saç ekimi işlemi sayesinde söz konusu olabilmektedir.

“Tıraşsız saç ekimi nedir?” sorusu saç ekimi yaptıracak kişiler tarafından en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Dr. Yetkin Bayer, “Tıraşsız saç ekimi nasıl yapılır?” ve “Saç ekim yöntemleri nelerdir?” gibi soruları sizler için yanıtlıyor.

Tıraşsız Saç Ekimi Nedir?

Tıraşsız saç ekimi uygulamaları saçlarını tıraş etmek istemeyen kadınlar tarafından sıklıkla talep edilmekle beraber bazı erkekler için de oldukça önemlidir. Saç ekim işlemleri genelde tıraşlanmış bölgeler kullanılarak yapılmaktadır. Lakin bazı bireyler, saçlarının tıraş edilmeden ekim işlemine geçilmesini istemektedirler. Bu bireyler için geliştirilmiştir. Normal saç ekim teknikleri kullanılır. Tek fark saçların tıraş edilmeden ekilmesidir. Hem hasta hem doktor açısından zorlukları vardır. Tıraşsız saç ekimi kısmı saç ekimi ve tam tıraşsız saç ekimi olarak iki kısma ayrılır. Kısmi saç ekiminde sadece ense bölgesinden 10 * 5 büyüklüğünde bir alana tıraş yapılır ve bölgesel tıraşlama sayesinde bu alandan 1000 – 1500 arasında greftler çıkartılır. 

Kısmi saç ekimlerinde küçük bir bölge tıraşlanarak seyreklikler giderilebilir. Ancak yoğun dökülmeler ve seyrelmeler için ya tam tıraş yapılmalı ya da işlemin tamamı tam tıraşsız olarak sürdürülmelidir. Tıraşsız ekim işlemlerinin tek farkı saçın 1 numaraya kadar kısaltılmadan uzun iken kaldığı durumda ekim işleminin yürütülmesidir. İşlem uzun saçlı bölgelerde yürütüldüğü için çok daha uzun sürmektedir. Tam tıraşsız saç ekimlerinde oluşabilecek saç kayıp riskleri tıraşlı saç ekimlerine nazaran daha fazladır.

Tıraşsız Saç Ekim İşlemi Nasıl Yapılır?

 

Öncelikle hekim, tıraşsız saç ekimi yaptırmak isteyen hastadan saçını biraz uzatmasını ister, hastanın saçının uzayacağı süre kadar beklenir. Hastanın saçının uzamasının istenmesindeki ana fikir, saçın donör(saç kökü alınan) bölgesinin normal bölgenin arasında gizlenmesidir. 

Hastanın saçı uzadıktan sonra işlem, hastanın saç köklerinin alınacağı bölgenin belirlenmesiyle devam eder. Bu bölge, saçların güçlü bir şekilde yeniden çıkacağı bir bölge olmalıdır. Daha sonrasında ise cerrah, ekibinin yardımıyla birlikte hastanın donör bölgesinden belirlediği saç köklerini tek tek toplar. 

Toplanan saçlar, köklerinde doku bulunduğu için, ekime hazır durumda değildir; bu sebeple bu saç kökleri temizlenerek yeni bölgeye ekime hazır hale getirilir. En nihayetinde ekime hazır hale getirilen saç köklerinin, ekim yapılacak bölgeye herhangi bir kesi açma işlemi uygulanmaksızın entegre edilmesiyle operasyon son bulmaktadır. 

Operasyon, donör bölgeden saç kökleri teker teker alındığı ve aynı şekilde teker teker ekildiği için, büyük bir özveri, zaman ve sabır gerektiren bir yöntemdir. Bu işlemin süresi, tıraşlı saç ekiminden daha uzundur. Ancak işlem sonrası oluşan kızarıklık, kabarıklık gibi semptomlar tıraşlı saç ekimindekinden çok daha kısa sürelerde geçmektedir ve hastalar böylece sosyal yaşantılarına daha kısa sürede dönebilirler. Ayrıca tıraşsız saç ekim yönteminde kıl kökleri, hedeflenen bölgeye çok daha sık bir şekilde ekilebilir. 

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi işlemi, 3 farklı teknikle yapılabilir. DHI(Bahsettiğimiz tamamen tıraşsız yöntem), FUE(Kısmen tıraşlı) ve normal saç ekimi(FUT). Bu yöntemlerden en gelişmişi DHI yöntemidir, hiç traş gerektirmez. Bu üç saç ekim yönteminde de ekim bölgesi tıraş edilmeden saç ekimi yapılabilmesi mümkündür, ancak FUE ve FUT yöntemlerinde donör bölgenin tıraşı kesinlikle söz konusudur. DHI ve FUT yöntemlerinin kendi aralarında avantajlı ve dezavantajlı oldukları noktalar bulunmaktadır, ancak FUT yöntemi artık sağlık alanındaki yeni gelişmelerle birlikte eskisi kadar çok tercih edilen bir yöntem olmaktan çıkmıştır.

Tıraşsız Saç Ekimi ile Normal Saç Ekimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tıraşsız saç ekimi, normal saç ekiminden farklı olarak herhangi bir tıraşlama işlemi yapılmadan uygulanan bir yöntemdir. Tıraşlı saç ekimi işleminde ise saçın donör bölgesi tamamen tıraşlanır, böylece işlemi yapan hekimin saç köklerini daha rahat görebilmesine yarar. Daha sonrasında yöntemin kısmen veya tamamen traşlı olmasına göre ekim yapılacak alan da traşlanabilir. 

Tıraşlı saç ekimi işlemi hekim için daha kolaydır, ancak tıraşsız saç ekimi ise doğal görünümü koruduğu için hastaların genelde daha çok yararına olan ve hastalarda daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Tıraşlı saç ekiminde saçlar, ekim yapılacak bölgede açılan kanala eklenirken; tıraşsız saç ekimi işleminde herhangi bir kanal açılmaz. Kıl kökleri cerrahın kullandığı cerrahi choi implant kalemiyle tek tek ekilir, böylece daha natürel bir görüntü elde edilmiş olur ve boşluklar daha sık bir biçimde doldurulur. 

Ayrıca tıraşsız operasyondaki iyileşme hızı, normal saç ekimine göre daha yüksektir. Normal saç ekimi yöntemi saçlı deri alınıp, içindeki kıllar ayıklanarak gerçekleştirilir. Kısmen tıraşlı(FUE) ekim tekniğinde ise yalnızca donör bölgedeki saçlar 1-3 mm kısalığına kadar kesilir, saçlar yine DHI tekniğindeki gibi tek tek alınır. Saçlar çıkma yönünde ekilir. 

FUE Saç Ekimi Nedir?

FUE(Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç ekimi, normal saç ekiminden daha çok tercih edilen ve daha doğal bir görünüm sağlayan saç ekimi yöntemidir. FUE yöntemi de eğer ekim yapılacak hedef bölgede saçların aralarına rahatlıkla girilebiliyorsa tıraş olmadan yapılır, ancak saçların alınacağı kısım mutlaka tıraşlanır. Yani sadece donör bölge tıraşlanarak yapılır, kıl kökleri yine tamamen tıraşsız(DHI) olan yöntemindeki gibi tek tek alınır. Bu esnada kıl köklerinin zarar görmemesi çok önemlidir. Alınan kıl kökleri özel bir solüsyonda bekletilir, saç toplama işlemi bittikten sonra hedef bölgede kesi veya kanallar oluşturularak ekim işlemi yapılır. 

FUE ve DHI Teknikleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu iki yöntem arasındaki ilk önemli fark, saçın ekilme yöntemidir. DHI yönteminde kıl kökleri hedef bölgede herhangi bir kesi veya kanal oluşturmadan choi implant adı verilen kalemle özel bir şekilde tek tek ekilir. FUE yönteminde ise kesi veya kanal oluşturularak kıl köklerinin ekim işlemi gerçekleştirilir. 

DHI tekniğinde işlem sonrası iyileşme süresi, FUE tekniğine göre çok daha kısadır. Böylece hastalar daha hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebilmektedir. 

DHI tekniği, daha hassas bir işlem olduğu için FUE işlemine göre daha yavaş ve daha çok zaman gerektiren bir işlemdir. 

FUE tekniği daha geniş alanlara ekim yapılması için daha avantajlıyken, DHI tekniğinde ise daha sık bir şekilde saç ekimi işlemi gerçekleştirilebilir.

DHI tekniğinde saç kökleri alındıktan çok kısa bir süre sonra ekilir, bu sayede kıl köklerinin zarar görme ihtimali en aza indirgenmektedir. FUE tekniğinde ise toplanan kıl kökleri, özel bir solüsyon içerisinde bekletilmektedir. 

DHI(Tıraşsız) Saç Ekim Yönteminin Dezavantajları Nelerdir?

Tıraşsız saç ekimi(DHI) yöntemi birçok yönden diğer saç ekimi yöntemlerine göre avantajlıdır. Ancak tabi ki bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bazı Dezavantajları:

DHI yöntemi daha maliyetli ve daha uzun süren bir işlem olduğu için diğer saç ekim işlemlerinden daha pahalıdır. İşlem yaklaşık 10-12 saat arası bir sürede gerçekleşmektedir.

Çok daha hassas bir işlem olduğundan dolayı zaman zaman operasyonu gerçekleştirecek cerrah için zor olabilmektedir.

DHI yönteminde alınan kökler bekletilmeden ekilir. Bu yüzden köklerin saçın kendi açısına uygun yerleştirilmesi çok daha fazla emek istemektedir.

Saçlar kazınmadığı için tıraşsız saç ekimi yönteminde operasyon sonrasında komplikasyon gerçekleşme riski tıraşlı saç ekim yöntemine göre daha yüksektir. Bu yüzden tıraşsız saç ekimi hizmeti alan hastaların temizlik ve hijyene daha çok önem vermesi gerekmektedir. 

Kaynakça: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3764754/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5404446/