Hårtransplantation hos kvinnor

Hårtransplantation hos kvinnor 1

Hårtransplantation hos kvinnor. Det är en tjänst som kvinnor nyligen föredrog mycket väl. Hårförlust är ett vanligt hälsoproblem både hos kvinnor och män. Alla typer av kosmetiska produkter används för att stoppa håravfall som orsakas av dussintals olika skäl. Om håravfall kvarstår, öppnas i övre delen av huvudet. Om det finns en öppning i den övre delen av huvudet på grund av håravfall är det dags att genomföra en hårtransplantation, eftersom de kosmetiska produkter som används efter håravfall inte ökar håret. Hårtransplantation, som tros vara enbart för män, kan också tillämpas framgångsrikt på kvinnor. Processen fortsätter med den vanliga hårtransplantationen. Alla vill ha ett friskt och vackert hår, men ibland och i vissa fall leder håravfall till att du förlorar självförtroendet genom att bli demoraliserad. Särskilt för kvinnor är hår och ögonbryn de viktigaste tillbehören. Var inte rädd om ditt hår och dina ögonbryn inte är som du vill eller om du har håravfall av olika skäl. Eftersom det finns en lösning för allt kan du få hälsosammare och tjockare hår och ögonbryn med hår- och ögonbrystransplantation. Spiller kan bero på genetiska skäl eller på många olika skäl. Hårförlusten ökar vid byte av hormoner, särskilt under graviditet. Oregelbunden kost, överdriven stress, oregelbunden och ohälsosam livsstil spelar en stor roll när det gäller att sprida.

Hur går det till?

Människor som har försökt med många metoder och inte kan uppnå det önskade resultatet, människor som inte vill tillbringa långa tider och sessioner föredrar transplantation eftersom det är en mer kortsiktig, definitiv lösning. Du behöver inte raka för hår – och ögonbrystransplantation hos kvinnor. Du kan fylla det befintliga håret utan att klippa håret helt och få bort sparsiteten. När den modell du vill använda har ritats på ögonbrynen inleds processen med patientens godkännande och sådden görs till det område där ritningen görs. Eyebrow- transplantationsprocessen liknar den vid hårtransplantation. De ympkvistar som tagits från starka hårsäckar flyttas till problemområden, det transplanterade håret har inga problem med att skjuta. Den bästa aspekten av den hårtransplantation som tillämpas med FUE-metoden är att det hår som ska transplanteras kan överföras utan att man klipper av, så det finns ingen förkortning av håret medan hårtransplantation utförs på kvinnor. Den gallring som bildas av ympkvistarna som tas som fönster från den övre delen av bandet är inte synlig även när håret samlas in. Hos kvinnor uppnås den önskade åtdragningen, eftersom sådden sker för utspädning i stället för för för utsöndring.

Hur fungerar processen före och efter hårtransplantation på kvinnor?

Före operationen utförs vissa tester på patienten av kontroll- och försiktighetsskäl. (Hepatit B/ C – HIV – Jaundice) Utvärdering görs enligt resultaten. Håret på det ytor som ska ympas rakas också och ympkvistar tas från donationspunkten. De ympkvistar som tas förvaras i organtransplantationslösningen. Kanalerna öppnas en efter en med de senaste tekniktillämpningarna och de övertagna ympkvistarna flyttas en efter en. Hårtransplantationsprocessen sker efter transplantation. Patienten tvättar inte i två dagar och den första tvätten utförs av institutionen och 10 dagar senare ombeds han att komma tillbaka till torr torka för skorpor. Inom 10 dagar tvättar patienten sig själv varje dag. Efter varje tvätt återfår det sitt naturliga utseende varje dag. Inom 3 månader är transplantationsområdet 30-35 procent. Efter 6 månader ökar ökningen med 60-65% och enligt varje patients struktur försvinner 100% ut mellan den 8 och 12: e månaden. Det är lämpligt att använda vitaminer för att skydda befintliga hår och ögonbryn efter transplantation. Det är särskilt fördelaktigt att använda serum som stöds av stamceller med multivitaminstöd. Vid tvättning är det nödvändigt att uppmärksamma att det inte finns några kemikalier, parabener och färgämnen i schampon.

Varför skulle man föredra hårtransplantation för kvinnor i Turkiet?

Hälsoturismen i Turkiet utvecklas dag för dag och njuter av toppositioner på världsnivå. Turkiets geografiska läge från europeiska länder, Gulfstaterna och Nordafrika kommer att besöka många av våra patienter i planteringslandet. Men det enda skälet till detta intresse är inte Turkiets geografiska läge. 500 000 patienter är nöjda och nöjda med att vi lämnar landet varje år som de kommer till Turkiet för behandling. Ungefär en hälso- och sjukvårdsturismen i Turkiet uppgår till över 1 miljard dollar i årsinkomster. Ett korrekt utnyttjande av ny teknik, ett effektivt urval av lämpliga för alla hårtyper och hårtransplantationsmetoder kan konkurrera med prispolitiken, och Turkiet har blivit ett av de viktigaste länderna inom hälsoturismen.

Ekonomisk prispolitik

Hårtransplantation i Turkiet sker i enlighet med internationella normer. När det gäller prispolitiken är den dock i en mycket attraktivare position än andra länder. Det genomsnittliga priset för hårtransplantation i England, Sverige eller andra europeiska länder är 9 500 pund sterling. I Turkiet varierar genomsnittspriset från 1700-2000 pund. Personer som överväger att utföra en kvalitetstjänst i Turkiet för att kunna få behandling hjälper patienter att komma till vårt land. Turkiet, efter det att USA:s gemensamma kommission International (JCI) är det land som har det mest godkända av vårdgivaren. Att ha en teknisk utrustning för internationella standarder inom hälso- och sjukvårdssektorn i Turkiet drar till sig både inhemska och utländska patienters uppmärksamhet.

Referenser:

https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/hair-transplantation-and-restoration/women