Norwood Ölçeği

Norwood Ölçeği 1

Erkeklerde erken yaşlardan itibaren kellik sorunu en önemli problemlerden bir tanesidir. Erkeklerde en yaygın estetik operasyon seçeneği saç ekimidir.  Bireyde saçlar bölgesel olarak dökülebileceği gibi komple bir kellik de olabilir. Bu durumda saç ekimi tedavisi kişiye özel olarak uygulanır. 

“Norwood ölçeği nedir?” sorusu saç ekimi yaptıracak kişiler tarafından en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Dr. Yetkin Bayer, “Norwood ölçeği neyi ölçer?” ve “Norwood ölçeğine göre saç dökülme evreleri nelerdir?” gibi soruları sizler için yanıtlıyor.

Saç dökülmesi çok çeşitli nedenlerle yaşanabilir.  Saç dökülmesi sırasında tanı için çeşitli yöntemler kullanılır. Altta yatan nedene göre bir tedavi planı yapılır. Saç dökülmesi altta yatan önemli bir nedene bağlı olarak yaşanıyorsa mutlaka tedavi planı hazırlanmalıdır.

Saç dökülmesinde kullanılan tanı yöntemlerinden bir tanesi de Norwood ölçeğidir. Bu ölçek dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de saç dökülmesinde standart olarak kullanılmaktadır.

Norwood Ölçeği Nedir?

Norwood ölçeği, erkek tipi kellik düzeyini belirlemede kullanılan standart bir ölçüm ölçeğidir. Bu ölçeğin tam ismi Hamilton Norwood ölçeği olarak geçiyor.  Bu ölçek saç dökülmesinde kullanılan en yaygın uygulamalardan bir tanesidir.

Ölçek sırasında 1 ile 7 arasında bir derecelendirme yapılır. Erkek tipi kellikte tıbbi olarak belgelendirme yapmak adına bu ölçeğe başvurulur. Norwood ölçeğinden sonra kellik düzeyi belirlenir ve kişiye özel tedavi planı hayata geçirilir.,

Erkeklerde geçen yıllar içinde saç kaybı belirli kalıplarda olur. Bu nedenle ölçekte farklı saç döküm aşamaları bulunur. Daha sonra bu aşamalar bir referans aralığı olarak kullanılır. Bunun dışında farklı ölçekler de saç dökülmesinde kullanılıyor.

Norwood Ölçeği Neyi Ölçer?

Norwood ölçeği, kişide kellik seviyesini ölçer. Her erkekte saç dökülmesi farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu nedenle de saç dökülmesinin seviyesini belirlemek çok zor olur. Saç dökülmesi vakalarında seviyeyi belirlemek için standart bir ölçeğe ihtiyaç vardır.

Norwwod ölçeği erkeklerde saç dökülmesinin seviyesini belirlemede kullanılır.  Bu ölçek 1951 yılında Dr. James Hamilton tarafından geliştirildi. Daha sonra 1975 yılında Dr. O’Tar Norwood günümüzdeki halini vermiştir.

Söz konusu ölçek saç dökülmesinin seviyesini belirlemede güvenilir bir ölçüm aracı olarak nitelendirilmez. Ancak yine de standart saç dökülmesini sınıflamada dünyaca onaylanan ve kabul gören bir ölçektir. Bu ölçek erkek tipi kellik durumlarında tıbbi bir belgeleme ile süreçlerin tüm dünyada standart hale gelmesinde kullanılıyor.

Norwood ölçeği sayesinde kelliğin düzeyi belirlenir. Daha sonra kellik seviyesine göre kişiye özel bir tedavi planı uygulanır.

Norwood Ölçeği Nasıl Ölçülür?

Norwood ölçeği ile hastanın öncelikle dökülme süreci detaylı olarak incelenir. İnceleme sırasında öncelikle saçların hangi bölgede döküldüğüne bakılır. Dökülme bölgesine göre saç dökülme işleminin hangi evrede olduğuna bakılır.

Saç dökülmesinin hangi bölgede ne kadar olduğuna bakılıyor. Aynı zamanda dökülme oranına da bakılır.  Evre arttıkça dökülme ve  kellik süreci artış gösteriyor.  Saç dökülmesi tedavisi öncesinde ve saç dökülmesinin oranı belirlenmesi sürecinde Norwood ölçeğine başvurulur ve saçların ne kadar döküldüğü tespit edilir.

Norwood Ölçeğine Göre Saç Dökülmesi Evreleri

Norwood ölçeği saç dökülmesinin aşamalarını belirlemede kullanılır. Ölçek sonucuna göre kişinin hangi oranda saç dökülmesine maruz kaldığı belirlenir. Norwood ölçeğine göre saç dökülmesi tespitinde 7 evre vardır. Bu 7 evreye göre dökülmenin oranı belirlenir.

1. Evre

Bu aşama saçların ilk dökülmeye başlama aşamasıdır. Saçların çizgisinden çok az bir kayıp söz konusudur. Bu nedenle saçların döküldüğü dışarıdan anlaşılmaz. Kişinin ailesinde kellik vakaları yoksa bu aşamada tedavi gerekli olmaz. Ailede kellik öyküsü varsa sürecin ilerlememesi adına en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Erken dönemde tedavi uygulanırsa saçları güçlendirmeye yönelik tedavi uygulamak mümkün olur. Bu sayede  saçların dökülmesi engellenebilir.

2. Evre

Bu evrede kaşların üzerinden itibaren simetrik olarak saçlar dökülür. Saç çizgisi bu evrede 2 cm kadar değişiklik gösterir. Saç kaybı kellik aşamasının hemen öncesindedir. Bu evrede doktor muayenesi sonrasında ilaç tedavisi ya da farklı bir tedavi ile saçların dökülmesi durdurulabilir.

3. Evre

Bu evrede saç dökülmesi en düşük seviyededir. Söz konusu evre ilk kellik aşaması olarak nitelendirilir.  Ön saç çizgisi ve kafa üzerinde saç dökülmesi gözlenir. Aynı zamanda kafa derisinin her bölümünde saç yoğunluğu azalmaya başlar. Bu aşamada doğru tedavi ile saç dökülmesi durdurulabilir.

4. Evre

Bu aşamada kişinin kel görünümü dışarıdan anlaşılmaya başlar.  Kellik alın çizgisi ve tepe bölgelerde dışarıdan gözle görülebilir. Bu evrede doğru saç dökülmesi tedavisi mutlaka uygulanmalıdır. Aksi halde ilerleyen dönemde şiddetli kellik vakaları görülebilir.

5. Evre

Bu bölgede alın çizgisi ve tepe bölgede saç kayıpları belirgin şekilde ortaya çıkar.  Bu evrede tepe bölgesi ile ön cephe arasında belirli oranda saç bulunur. Ama önceki aşama yanında saçlar daha incedir. Aynı zamanda arada bulunan çizgi daha dar olur. Kafa bölgesinin üzerinde at nalı şeklinde tüy olur.  Acil tedavi olması gereken bir aşamadır.

6. Evre

Bu evrede saçların tepe kısmı ile ön cephe arasındaki ayrım neredeyse yok gibidir.  Saç dökülmesi iki bölgede de ortaya çıkar. Saçların önemli bir bölümü artık yoktur. Geriye kalan saçlar da kafa bölgesinde serpilmiş bir görünümdedir.  Bu aşamada çok profesyonel bir cerrahi tedavi uygulanması gerekir.  Saç dökülmesini önleyici tedaviler bu aşamada artık fayda sağlamaz.

7. Evre

Bu evrede kellik seviyesi en şiddetli ve en yüksek orandadır. Kişide kulakların üzerinde ve ense bölgesinde çok az bir saç kalmıştır. Bu aşamada artık kellik tedavisi prosedürlerine göre bir tedavi planı uygulanmaya başlar.

Norwood Ölçeği Güvenilir mi?

Norwood ölçeği erkek tipi kellik vakalarında standart bir tanılamada yardımcı olur. Bu ölçeğe göre bireyin hangi oranda kelliğe sahip olduğu belirlenir. Normal şartlarda saç dökülmesinin hangi oranda olduğunu belirlemek güç olur.

Bu ölçek tüm dünyada kabul gören standart bir kellik  standartlaştırma uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre kişide uygulanacak tedavi belirlenir. Kellik vakalarının belirlenmesinde tüm dünyada ve ülkemizde kabul edilen bir uygulamadır.

Norwood Ölçeği Kadınlarda Yapılır mı?

Norwwod ölçeği sadece erkek tipi kellik vakalarında uygulanabilecek bir testtir. Kadınlarda ortaya çıkan saç dökülmeleri durumunda bu uygulamanın bir etkisi yoktur.  Erkek tipi kellik vakalarında ülkemizde birçok klinikte uygulanan bir ölçek olarak nitelendirilebilir.

Norwood Ölçeği Kellik Tanısında Kullanılır mı?

Kellik tanısı için Norwood ölçeği tek başına yeterli değildir. Bu ölçek sadece saç dökülmesinin standart bir ölçümleme işlemi sırasında başvurulan bir uygulamadır. Yani kellik tanısında tek başına bu ölçek veya başka bir ölçek kullanılamaz.

Norwood Ölçeğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Norwood ölçeği kişinin saç dökülme durumunu gözlemleyerek yapılan bir ölçeklendirme testidir. Bu test uzmanlar tarafından pratik bir şekilde yapılır. Hastanın test için özel olarak dikkat etmesi gereken bir durum yoktur. Birey bir saç ekim merkezinde bu testi istediği zaman çok kısa bir süre içinde yaptırabilir.

Norwood Ölçeğini Kim Yapar?

Norwwod ölçeği araştırmacılar, saç ekim cerrahları, saç ekim uzmanları  tarafından kullanılır. Bu ölçeklerde sadece erkek tipi saç dökülmesi ölçümlenebilir.  Kellik derecesini belirleme, tedavi seçeneklerini ortaya koyma ve tedavi sonuçlarına bakmada klinistlerin en çok başvurduğu ölçekler arasındadır.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/norwood-scale

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.