Saç Dökülmesi Neden Olur?

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR

Kellik; özellikle beyler için yaygın bir problemdir. Bununla birlikte hanımların da çeşitli sebeplerle kellik sorunu ile karşılaşma olasılıkları söz konusudur. Bu sorunun en yaygın sebebi; erkek tipi genetik saç dökülmeleridir ki, bu konuda hala ciddi klinik araştırmalar devam etmekte ve sebepler irdelenerek sonuç üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak hali hazırda tıbbi prosedürler genetik erkek tipi saç dökülmesi için bir çözüm bulabilmiş değildir.

Saç ekimi tıbbi bir prosedür olup, mutlaka uzman hekimlerce yapılması gereken uygulamalardır. Cerrahi uygulama olarak değerlendirilen bu prosedürler, her ne kadar estetik olsalar da ciddi yan etkileri olabileceğinden mutlaka hekim denetiminde yapılmalıdır.

“Saç dökülmesi neden olur?” sorusu saç ekimi yaptıracak kişiler tarafından en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Dr. Yetkin Bayer, “Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?” ve “Saç dökülmesi sonrası dökülen saçlar tekrar çıkar mı?” gibi soruları sizler için yanıtlıyor.

Saç Dökülmesi Neden Olur?

Saç dökülmesinin nedenleri başlıca;

  • Genetik faktörler,
  • Yaş,
  • Hormonsal problemler,
  • Beslenme yetersizlikleri,
  • Harici Etkenler,
  • Yanlış bakım uygulamaları olarak tanımlanır.

Saç dökülme nedenleri içerisinde ilk sırada yer alan genetik dökülmesi, en yaygın dökülme sebebidir. Erkek tipi saç dökülmesi olarak da tanımlanan bu sorun yaygın bir sorundur ve özellikle Akdeniz toplumlarında çok yaygındır.

Dökülmenin nedenleri üzerine herhangi bir kesin yargıya ulaşılamamış olduğundan ilaçlı tedavisi de mümkün değildir. Bu nedenle, bu tip saç dökülmesi önlenemez ve ancak kozmetik olarak çözüm elde edilebilir. Saç ektirme bu kozmetik çözümlerin yeganesidir.

Yaş nedeniyle meydana gelen saç dökülmeleri ise yine genetik dökülmede olduğu gibi engellenebilir değildir. Bununla birlikte diğer faktörlerin büyük ölçüde engellenebilmesi mümkündür. Örneğin hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelen dökülmelerin engellenmesi mümkünü iken, bakım hataları harici etkenler ve diğer nedenler ortadan kaldırıldığında bu dökülmeler de ortadan kalkar.

Saç Dökülmesi Sonrası Dökülen Saçlar Yeniden Çıkabilir mi?

Pek çok durumda dökülen saçların geri kazanımı oldukça zordur.

Özellikle genetik dökülme durumunda saçın geri kazanımı neredeyse imkansızdır. Zaten bu nedenle saç ekimi teknikleri geliştirilmiştir ki, bu teknikler kapsamında kaybedilen saçlar, kökleri ile birlikte nakledildiğinden geri kazanılmaları da mümkün olabilmektedir. Bunun dışındaki nedenlerle kaybedilen saçlar, eğer travmalar (yanıl vb.) nedeniyle kaybedilmemişse, yani kökleri hala mevcut ise geri kazanılabilir. Elbette bu medikal bir konsültasyon neticesinde kesin olarak ifade edilebilecek bir durumdur. Her koşulda geri kazanım mümkün olmayabilir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi, kişinin kendi saç köklerinin toplanarak, köklere zarar verilmeyecek şekilde kellik olan bölgeye kökleri ile birlikte ekilmesi uygulamasıdır. Yani bu uygulamada herhangi bir sentetik veya başkasına ait saç kökleri kullanılmaz.

Kişinin kendi saç köklerinin kullanılıyor olması nedeniyle doku uyuşmazlığı riski söz konusu olmamakta bunun yanında modern teknikler sayesinde operasyonel kayıp riski de en aza indirilebilmektedir. Uygun klinik ortamda yapılan uygulama, kişinin gereksinimlerine uygun biçimde planlanıp gerçekleşmesi halinde son derece etkili sonuçları ortaya koyabilir.

Saç ekimi operasyonu, kişinin saç köklerinin ve kellik durumunun analizi ile başlayan bir süreçtir. Bu süreçte kişinin kellik durumu detaylı biçimde analiz edilerek gereksinim ve mevcut donör alan nitelikleri incelenir. Bu sürece saç analizi denir. Günümüzde bu aşamada robotik teknikler ve bilgisayarlar kullanılarak kesin sonuçlar elde edilebilmektedir.

Saç ekimi tıbbi bir uygulamadır. Bu uygulamanın riskleri yok denecek kadar az olmakla birlikte, uzman hekimlerce gerçekleştirilmeleri de son derece önemlidir.

Uzman olmayan kişilerin elinden çıkan uygulamalar istenilen sonuçların elde edilmesine mani olabilir ki, merdiven altı uygulamalar son derece risklidir. Bu nedenle uzman hekim tercihinde bulunmak son derece önemlidir. Cerrahi uygulamalar başka şekillerde ve başka isimler altında yapılamaz.

Saç Ekimi Çeşitleri

Saç ekimi çeşitleri; Başlıca

  • FUT (Follicular Unit Transfer)
  • FUE (Follicular Unit Extraction)
  • SAFİR / FUE
  • DHI (Direct Hair Implant)

Şeklinde sınırlandırılır. Bu uygulamalar dünyanın her yerinde hemen aynı tekniklerle sunuluyor olsa da, elbette hekimlerin uygulama becerileri neticeler üzerinden oldukça etkili olmaktadır.

Günümüzde FUT tekniği nerdeyse bütünüyle terk edilmiş olup, FUT ve DHI tekniği ile saç ekimi yegane uygulama yöntemleri olarak tercih edilmektedir.

FUE Tekniği ile Saç Ekimi

FUE saç köklerinin foliküller biçiminde toplanıp, bu foliküllerden saç köklerinin ayrıştırılıp çoğaltılması uygulamasıdır. Her folükül birden fazla kök barındırdığından bu ayrıştırma neticesinde daha fazla köke ulaşılır ki, donör sayısı saç ekiminin sonuçları üzerinde son derece etkilidir. FUT Tekniğinden bu ayrıştırma yapılmadığından, folikül içerisinde kaç kök olursa olsun, aynı miktarda saç ekilebildiğinden bu yöntem verimsiz bulunmuştur.

Safir Fue olarak tanımlanan yöntemde saçların toplanma metodu aynı olup, ekim sırasında kullanılan uç farklılık arz eder. Safir uçların kullanıldığı bu uygulama; daha az saç kökünün kaybı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği hali hazırda kullanılan en gelişmiş metottur. Saç köklerinin tek tek toplanarak nakledildiği bu uygulamada donör kaybı yok denecek kadar az olmakla birlikte saçların tıraşı da gerekmez. Bu özelliği DHI tekniğini diğer tekniklerin önüne geçirir ki, verimlilik bakımından da bu yöntem en etkilisidir.

Kalem benzeri bir araçla toplanan saçların yine aynı şekilde yeni yerlerine ekilmesi uygulaması DHI tekniği olarak tanımlanır.

Tıraşsız Saç Ekimi

Saç ekiminde en büyük sorun saçların bütünüyle tıraş edilmesidir.

DHI tekniği ile gerçekleşen uygulama tıraşsız saç ekimi olarak tanımlanır ve kadın ve erkekler için kullanılabilen yan etkisi yok denecek kadar az olan bir uygulamadır. Uygulama süresi diğerlerine göre biraz daha fazla olan bu yöntem, bir miktar daha maliyetlidir. Ancak en az komplikasyon bu uygulamada elde edilir.

Saç ekimi uygulamaları ciddi cerrahi uygulamalardır. Güzellik veya estetik merkezlerinden değil, mutlaka klinik ortamlarda hekimler tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle uygulamayı almak için mutlaka hekimlere başvurmanız gerekir.

Kaynakça:

https://ankara.baskenthastaneleri.com/tr/saglik-rehberi/sac-ekimi-fut-ve-fue-teknolojisiyle

https://konya.baskenthastaneleri.com/tr/saglik-rehberi/sac-dokulmesi

Dr. Yetkin Bayer’i Facebook, Instagram, Twitter sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

2 replies

Comments are closed.