FUE ve DHI Saç Ekim Yöntemlerinin Farkları

FUE VE DHI SAÇ EKİM YÖNTEMLERİNİN FARKLARI

FUE ve DHI teknikler hastaların saç ekimi yaptırmayı düşündükleri süre içerisinde titizlikle araştırılması gereken yöntemlerdendir. Çoğunlukla operasyondan hemen önce kişilerin ilgi konusu olmakta ve arama motorlarına FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farklarını sıklıkla sormaktadırlar.

Bilinirlik seviyesi bakımından FUE saç ekim tekniği, yeni çıkan DHI tekniğinden daha çok tercih edilmektedir. Fakat DHI yönteminin sunduğu son teknoloji metotlar hastaları cezbetmektedir. Durum böyle olunca hastalar ameliyat aşamasına geçmeden önce sürekli kararsızlık içinde kalmaktalar ve kendileri için en doğru yöntemin hangisi olduğunu merak etmektedirler. Bu yazımızda sizler için aklınızda olan bütün karmaşıklıkları giderebilmek için FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farklılıklarından ve benzerliklerinden bahsedeceğim.

“FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farkları nelerdir?” sorusu saç ekimi yaptıracak kişiler tarafından en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Dr. Yetkin Bayer, “FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farkları ve bu farkların sebepleri nelerdir?” ve “FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farkları nelerdir?” gibi soruları sizler için yanıtlıyor.

FUE ve DHI Saç Ekim Yöntemlerinin Farkları ve Bu Farkların Sebepleri Nelerdir?

1. Saç problemi yaşayan her hasta için yapılması gereken operasyonlar kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bu durumda iki yöntemin birbirinden ayrılmasını sağlayan en temel unsurdur. Aslında saç ekim operasyonlarında bu farklılıkların yaratılması, her hastaya uygun müdahalenin yapılabilmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. En uygun operasyonun seçim işlemi ise hastaya uygulanan bazı tetkik ve muayeneler sonucunda belirlenebilmektedir.

2. İki yöntem arasındaki farklılıkların oluşma nedenlerinden bir diğeri ise hastanın müdahale edilecek bölgesinin yoğunluk ve genişliğidir. Yoğun bir bölgeye operasyon yaptırmak isteyen bir hasta için FUE uygulaması daha çok kullanılmaktadır.

3. Saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların kanama riski de bu iki yöntemin birbirinden ayrılmasına neden olmaktadır. Yapılan muayeneler sonucu, hastanın kanama riskinin fazla çıktığı durumlarda, DHI tekniği ile operasyona başlanması her zaman daha uygun görülmektedir.

4. İki tekniği ayıran bir diğer özellikse hastalarda bulunan saç kaybının yoğunluğu ve ekilecek olan saç miktarının ne oranda olduğudur. Hastanın saç kaybının fazla olduğu durumlarda uzman bir doktor tarafından izlenilecek en uygun yöntem FUE yöntemidir. Hasta tek seansla saç ekim işlemini gerçekleştirmek ve DHI yönteminin kendisine uygulanmasını istese bile işinin ehli bir doktor tarafından bu teklif reddedilmelidir.

FUE ve DHI Saç Ekim Yöntemlerinin Farkları Nelerdir?

1. FUE ve DHI saç ekim yöntemleri farkları arasındaki göze çarpan ilk nokta, hastalara uygulanma şekillerinin farklılık göstermesidir. Hastalara ekilecek saç miktarı bu yöntemler ile sağlanmakta ve her hasta üzerinde değişiklik göstermektedir. FUE tekniği ile hastalara seans başına yaklaşık 3000-45000 greft miktarında saç ekimi yapılırken, DHI tekniği ile seans başına 1500-2500 greft saç ekimi gerçekleştirilebilmektedir.

2. DHI tekniği, FUE tekniğini göre daha yeni ve teknolojik olduğu için iyileşme süreci bir nebzede olsa daha kısa seyretmektedir. Bu yüzden bu iki tekniği de araştıran hastalar doktorlarından kendilerine bu yöntem ile operasyonu uygulamaları isterler. Fakat her hastaya yapılması uygun görülmemektedir. Ayrıca cerrahi işlem sonrası oluşabilecek olan kanama riski yok denecek kadar azdır. Fakat bu istatistikler kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

3. FUE tekniği ile yapılan operasyon, hastaların daha geniş bir ekim alanına işlem yapılmasına olanak tanımaktadır. DHI tekniği her ne kadar hızlı ve daha az zahmetli bir uygulama olsa da, geniş alanlara saç ekiminde uygun görülmemektedir. Fakat DHI operasyonu ise sık ekim yapılabilmesi için FUE yönteminden daha uygun bir tekniktir.

4. FUE yöntemi esnasında hastanın saçlarının hepsi tıraş edilmek zorundadır. İşleme ancak o zaman başlanabilir. Fakat DHI yönteminde hastanın sadece işlem uygulanacak bölgesinin tıraş edilmesi yeterli olacaktır.

5. DHI uygulaması, son teknoloji ekipmanlar ve kalabalık bir cerrah grubu gerektirdiği için, FUE yöntemine göre maliyet açısından biraz daha yüksektir. FUE operasyonları ise daha uygun maliyetlerde hastalara uygulanabilmektedir.

6. FUE tekniği hastanın işlem bölgesine göre sadece 6-8 saat içerisinde tamamlayabiliyorken, DHI yöntemi biraz daha uzun süreli bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.

FUE mi DHI mi Daha İyi?

Son dönemlerde saç ekiminde klasik mikro FUE denilen FUE yöntemi ile  DHİ yöntemi  mi daha iyi merak edilen bir nokta oluyor.  Uzmanlara da hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği noktasında her zaman soru alıyoruz. Saç ekiminde hangi tekniğin kullanılması gerektiğini mutlaka doktorunuz belirlemelidir. Çünkü hastanın dökülme durumu ve beklentilerine göre uzmanlar en doğru yöntemi seçecektir.

Safir yani FUE tekniği konusunda detaya inelim. Saç ekimi sırasında ön bölüme genellikle santimetre kareye 40 tane kanal açılma işlemi yapılıyor. Eğer 40 kanal açılacaksa 2600 üzerinde ön bölgeye kanal açılması lazım.  Yani bu bölgeye 2600 üzerinden tane greft nakil edilir. Tepe bölgesine genellikle santimetre kareye 25 tane kadar kanal açılabilir. Bu bölgeye de 1500 civarında toplam kanal demek. Arka bölümde de santimetre kareye 15 kadar kanal açma işlemi yapılabilir. Bu alanda da ortalama 400 kadar greft demek.   Bu yöntemle hastaya toplamda 4500 üzerinde kıl kökü bölgeye ekilebilir.

DHI yani Choi kalemiyle açılabilecek kanal sayısında ön kısım 1650, orta kısım 900, arka kısım ise 200 greft ekilebilir. Özetle DHI yöntemiyle en fazla 2750 kadar bir ekim yapılabilir.  FUE ve DHI saç ekim yöntemlerinin farkları arasında en önemli noktalardan biri aralarında greft sayısında %60 kadar fark bulunması olur. Safir ile daha fazla kanal açılmasının nedenlerine de bakalım. Safir kaleminin ucu oldukça ince bir yapıdadır ve yanak genişliği de çok dar yapıda olur. Ucunda yer alan yükseklik ortalama 5 ml, uç genişliği ise ortalama 1 ml kadar olmaktadır. Uzunluk ve genişlikler hastanın durumuna göre de değişir.  Safir kalemi ile düz bir çizgi görünümünde kanal açılabildiği için dar alanda çok kanal açmak mümkün olur.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/dhi-hair-transplant#:~:text=In%20DHI%20and%20FUE%20surgeries,hair%20at%20the%20same%20time.

https://fuemagazine.com/fue-hair-transplant/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.