Saç Ekimi Sonrası Kan Sulandırıcı Kullanılmalı Mı?

Saç Ekimi Sonrası Kan Sulandırıcı Kullanılmalı Mı? 1

Saç ekimi öncesi ve sonrasıyla oldukça özen isteyen hassas bir süreçtir. Dikkat edilmesi gereken bir takım hususların gündeme gelmesi söz konusu olur. Bu hususlardan biri de saç ekim işleminin öncesi ve sonrasında asprin ya da başka kan sulandırıcı ilaçların kullanılması hakkındadır. Belirtmek gerekir ki her adımda uzman görüşü alarak hareket etmek gerekir. Bir çok saç ekimi yaptırmayı düşünen kişi tarafından saç ekimi ve sonrası süreçlerde asprin ya da kan sulandırıcı diğer ilaçların kullanımı hakkında merak edilenler bulunmaktadır. 

“Saç ekimi sonrası kan sulandırıcı kullanılır mı?” sorusu saç ekimi yaptırmış kişiler tarafından en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Dr. Yetkin Bayer, “Saç ekimi sonrası aspirin kullanılır mı?” ve “Saç ekimi öncesi aspirin kullanılır mı?” gibi soruları sizler için yanıtlıyor.

Saç Ekiminden Önce Neden Aspirin Kullanılmaz?

Saç ekimi işleminin öncesi ve sonrası süreçlerde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Her şeyden önce saç ekim işlemi, steril ortamda yapılan ve milimetrik çalışılan cerrahi bir operasyondur. Bu sebeple hem işlem öncesinde hem işlem sonrasında dikkat ve özenle yürütülecek bir süreci gerektirir. 

Her cerrahi operasyon gibi saç ekimi işleminde dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunur. Bunlara dikkat edildiğinde sağlıkla bu süreci atlatmak oldukça kolaylaşır. Saç ekimi işlemi öncesinde dikkat edilmesi istenen ilk husus en azından bir hafta boyunca sigara kullanılmamasıdır. Bu durum operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesi bakımından oldukça önemlidir. Operasyon sırasında kontrol edilebilen bir kanama olması önemlidir. Uzman işlem yaptığı bölgelerdeki kanamayı kontrol etmek amacıyla bu tavsiyeleri vermekte olup bunlara dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla saç ekiminden önce sigara kullanımı olmazsa işlem çok daha başarılır geçer. Böyle bir işlem sırasında kanın ideal sürede pıhtılaşıyor olması beklenir. Buna yönelik olarak yine işlem öncesinde tavsiye edilen, yapılması ve yapılmaması gereken bir takım davranışlar bulunabilir. Bunlardan biri de yapılacak işlemden önce asprin gibi kan sulandırıcıların alınmamış olmasıdır. 

Uzman, bu ve benzeri ilaçların kullanımını yasaklayabilir. İşlem öncesi kan sulandırıcı özelliği bulunan asprin ve benzeri ilaçların kullanımı için bir hafta on günlük bir süre koyulabilir. Şöyle ki işlem öncesinden geriye doğru gidildiğinde bir hafta on günlük süre boyunca kan sulandırıcı ilaç kullanılmamış olmalıdır. Buna dikkat edildiği takdirde işlem sırasında kanama miktarı kontrol edilebilir düzeyde olur. Bununla birlikte işlem sürecinde kanın pıhtılaşması kolay olur. Tüm bu durumlar olması beklenenden fazla miktarda kan kaybı yaşamamak bakımından önemlidir. 

Kontrolsüz kan kaybı kişide işlem sonucunda halsizlik etkisi yapabilir. Elbette kaybedilen kan miktarındaki artışa bağlı olarak bu kan kaybının farklı etkileri de gündeme gelebilir. Fazla miktarda kan kaybı ise tehlikeli bir durumdur. Saç ekimi işleminde böyle yoğun bir kan kaybı yaşanması işlemin yapılış biçimi gereği beklenmez. Ancak yine de uzman tavsiyelerine tam olarak uyulmalı ve asprin ve ya başka bir kan sulandırıcı ilaç kullanımı uzman tavsiyesine bağlı olarak işlem öncesinde kullanılmamalıdır. Fakat bazı hastaların farklı rahatsızlıklarına bağlı olarak kan sulandırıcı kullanıyor olması gerekebilir. Bu durumun kesinlikle uzmana bildirilmesi ve konunun değerlendirilmesi gerekir. Ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanması gereken hastalar bulunur. Özellikle kalp hastalarında bu durum görülebilir. Bu hastaların saç ekim işlemine uzman tarafından onay verilmeme ihtimali de vardır. Hastaların saç ekimi işlemi düşündüklerinde göründükleri uzmana tüm hastalıkları bakımından tam ve eksiksiz bilgi vermeleri önemlidir. Aksi takdirde söz gelimi kan sulandırıcı kullanması gereken bir hastanın bunu paylaşmaması risk oluşması demektir. Bu bakımdan uzman tarafından yapılan tüm bilgilendirmeler de dikkate alınmalı, tavsiyeler kulak ardı edilmemeli ve mutlaka tavsiye ve talimatlara uyulmalıdır.

Saç Ekimi Sonrası Aspirin Kullanılır mı?

Saç ekimi sonrası süreç de saç ekimi öncesi gibi dikkat ve özen gerektirir. Operasyondan sonraki ilk hafta genelde kan sulandırıcı ilaç kullanılması hakkında değişik görüşler bulunabilir. En doğru davranış saç ekimi yapan uzman ile birlikte bu durumun değerlendirilmesi ve işleme göre bir davranış belirlenmesi olur. Saç ekimi işlemi sonrasında aspirin ve ya kan sulandırıcı herhangi bir ilaç kullanılıp kullanılamayacağı mutlaka uzmana danışılmalı ve onun verdiği cevaba göre hareket edilmelidir. Zaten hekim hastasının sağlık durumu ve yapılan işlemi göz önüne alarak bir görüş sunacaktır.

Tüm bu anlatılanlarla birlikte saç ekimi işlemi öncesi ve sonrasında kullanılacak tüm ilaç, takviye ve benzerlerinin mutlaka hekim onayı alınarak alınması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır. Saç ekimi öncesi ve sonrası özen gerektiren bir işlem olduğundan, işlem sonrası kontrollerin de aksatılmaması ve mutlaka gidilerek hem saç greftlerinin hem de rutin sağlık kontrollerinin yaptırılıyor olması önemlidir. İşlem sonunda saçlı deride oluşacak iyileşme ile bu iyileşmenin hızı da bu kontrollere ve kontrollerde verilecek tavsiyelerle yakından ilgili bulunur. Saç ekimi işlemi yaptıranların süreçlerini dikkatle takip etmeleri gerekir. Böylece hem saç ekim alanı hem de donör bölge hızla iyileşebilir. Ulaşılmak istenen saç ekimi verimi ve kalitesine ulaşmak kolaylaşır. Süreç boyunca merak edilenler hasta özelinde değerlendirilmesi gerektiğinden, hekime danışılması isabetli olacaktır.

Yasal Uyarı: Bu sayfadaki ifadeler bilgi verme amaçlı olup, bağlayıcı nitelik taşımaz. Hiçbir bilgi, tedavi tavsiyesi olmayıp, doktor tavsiyelerinin önünde değildir. Kesin bilgi ve talimatları, yalnızca doktorunuzdan almanız sağlığınız açısından son derece önemlidir.

Kaynakça:

http://www.drshapiroshairinstitute.com/hair-education/aspirin-hair-transplant.php