Vem kan ha hårtransplantation och vem kan inte göra det?

Vem kan ha hårtransplantation och vem kan inte göra det_

Denna operation kan utföras på alla utom spädbarn och mycket gamla. Det är hälsosammare för personer som bara följer de regler som beskrivs ovan att ha denna operation. Det kan appliceras efter vissa tester för barn.

Vad bör man göra för personer som inte behandlas med hälsa och vars rötter är otillräckliga?

Personer som inte är lämpliga för operationen kan förstärka sitt hår med hårvård. Dessa behandlingar varierar beroende på hud och hårstruktur. De bör söka efter den mest korrekta vårdtekniken och gå till ett program i den riktningen.

Den kan tillämpas på personer vars hårklyfta utvecklas och vars hårklyfta inte är tät trots all omsorg och alla ansträngningar. Frågor som skall beaktas. Insatsen bör inte utgöra någon risk för patientens hälsa och man bör se till att givarnas nätaggregat står i direkt proportion till det balda området.

Innan behandlingen påbörjas kontrolleras det med vissa test om operationen utgör en hälsorisk för patienten. Det sätt som skall följas bestäms enligt de resultat som erhålls vid dessa provningar. Om det finns en risk för patientens hälsa bör operationen definitivt överges. Om det inte finns någon risk för patientens hälsa ska det första steget tas för att inleda operationen.

Innan operationen påbörjas görs den första håranalysen. I denna analys. Uppgifter om givarområdets status, tillståndet i de balda områdena och kvaliteten på håret erhålls. Kan patientens hår transplanteras på önskad nivå? Eller är den inte i nivå med förväntningarna? Man söker svar på dessa och liknande frågor. Om målinriktade rötter i givarområdena inte kan täcka det balda området måste patienten antingen acceptera att det blir en andra session eller att operationen måste överges. För att uppnå önskat resultat under en enda session bör givarområdena ha rötter i antal och kvalitet för att stödja det balda området.

Vem kan inte ha hårtransplantation?

Det är inte lämpligt att tillämpa givarområden på människor som inte har möjlighet att täcka baldområdet på önskad nivå. Åtgärden bör inte göras till personer som är i riskzonen när det gäller hälsa.

Med förbehandlingsanalysen erhålls information om t.ex. hårets kvalitet, ljusstyrkan i baldområdet, förhållandena i givarområdena och hur man ska planera. Den viktiga punkten är följande: Stöder de givarområden där rötterna kommer att tas och det baldområde där rötterna kommer att planteras varandra? Vi måste hitta ett exakt svar på denna fråga. Om givarområdet där rötterna kommer att tas inte kan stänga det balda området i en session eller flera sessioner är det inte korrekt att utföra den här åtgärden. Om operationen genomförs är risken stor för mycket sparsamhet och deformationer i givarområdena.

Vad ska människor ha som inte har några hälsoproblem men vars hår inte är lämpligt för hårtransplantation?

Intensiva hårvårdsprogram rekommenderas för personer som inte kan komma i fråga för insatser. Med dessa behandlingar är syftet att förstärka håret lite mer. Det observeras hur underhållet fungerar med de kontroller som utförs med jämna mellanrum. Underhåll ändras eller fortsätter enligt dessa resultat. Patientförväntningarna bör inte vara höga i detta avseende. Att vänta på ett resultat som exempelvis en hårtransplantation kan orsaka besvikelse.

För att behandlingen ska lyckas. De rötter som ska tas i patientens donatorområden och storleken på det balda området bör vara direkt proportionella. I annat fall kan operationen inte lyckas och patienten har inte förväntat sig det. För att förhindra att sådana situationer uppstår är det mycket viktigt att all planering görs helt och hållet.

Referenser:

https://www.treatmentroomslondon.com/hair-transplant-tips/what-is-the-best-age-to-have-fue-hair-transplant-surgery/