Är hårtransplantationen permanent?

Hårtransplantation är nu i sin gyllene ålder. Hårborttagningsmedel, som har allvarliga biverkningar och som i de flesta fall inte fungerar, fortsätter att göra människor besvikna när de försöker förhindra håravfall, men hårtransplantation är nu känd och föredras av alla. Män som vill återfå sitt hår överväger hårtransplantation mer. Det verkar dock naturligt att det finns vissa frågor om huruvida hårtransplantationen är permanent eller inte.

Vid hårtransplantation transplanteras håret från nacken, från donatorområdet, som är genetiskt resistent mot håravfall. De genetiska egenskaperna hos håret i detta område gör det möjligt för dem att fortsätta växa på sin nya plats. Därför tar det vanligtvis en livstid innan det transplanterade håret stannar kvar på skalpen. Allteftersom människor växer kan det transplanterade håret bli tunnare men inte falla ut. Det uppskattas att 95% av det hår som transplanterats i goda händer är permanent. Men om hår som t.ex. kroppshår som inte finns på nacken används, kan de falla ut därför att de inte är genetiskt bevarade.

Det faktum att hårtransplantation är permanent innebär inte att håret kan lämnas som det är. Man bör vara extra uppmärksam på det transplanterade håret efter hårtransplantation. För att det transplanterade håret tenderar att gå sönder i början. Hårtransplantationspatienten skall använda de spraymedel, schampon och läkemedel som läkaren ger. Underlåtenhet att följa de preoperativa och postoperativa instruktioner som ges av läkaren kan påverka resultatet av operationen negativt. De som vill ha en hårtransplantation bör se till att förfarandet utförs av en erfaren och skicklig hårtransplantationsspecialist. Sammanfattningsvis är hårtransplantation permanent. Efter hårtransplantationen bör personen dock ta hand om sitt hår noggrant.

Vilka är de bästa metoderna för lufttransplantation?

I dag finns det två populära hårtransplantationsmetoder som kallas FUT och FUE på medicinska språk. I metoden FUT avlägsnas en hårremsa som band från halsen. Håret, som sedan separeras i rötterna, flyttas till det område där transplantationen kommer att göras. I denna metod, som är äldre och äldre än denna metod, som är äldre och mer traditionell än den andra metoden, är risken för ärrbildning i det område där håret avlägsnas ganska hög, en tillfällig domnad och förlust av känsel inträffar även under en kort tid. I dag, när det gäller den tekniska utvecklingen, har FUT-metoden lämnat sin plats i FUE-metoden, som ger bättre resultat och är enklare och mer användbar på många sätt.

I FUE-metoden, som är den mest föredragna och mest avancerade i fråga om fördelar i dag, tas hårfolliklarna i det område som planeras som givare var för sig, inte i form av ett block, till skillnad från FUT-metoden. På samma sätt görs det en efter en vid plantering. Dessa processer används med hjälp av millimeterverktyg. Med dessa operationer som utförs när patienten är under begränsad anestesi ger FUE- hårtransplantation mycket lyckade resultat.

Lagringsprocess efter hårtransplantation

Det är inte ett onormalt tillstånd att ha skorpor som röda ärr på skalpen efter hårtransplantation. Och det är en händelse som många ser. Om den person som har en hårtransplantation regelbundet tvättar sitt hår kan detta kraftigt minska effekten av skorpor. 7 till 10 dagar visar det här betrodda området fullständig återställning.

Det kommer inte att finnas några stora skillnader i utseende på 3 månader. Efter dessa tre månader kommer håret att börja växa något och bli märkbart. Inom den femte och sjätte månaden kommer förändringen att börja bli ganska tydlig. Efter ett år kommer den person som har genomgått en hårtransplantation att ha helt nya hår och förfarandet

Referenser:

https://www.healthline.com/health/cosmetic-surgery/is-hair-transplant-permanent

Be the first to write a review

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

;