Plastik cerrahi, bir kişide vücudun belirli bir bölümünün veya dış görünümünün yeniden yapılandırılması ya da değiştirilmesi için gerçekleştirilen tüm cerrahi operasyonları kapsayan bir alandır.  Plastik kelimesi Yunanca Plastikos kelimesinden doğan bir terimdir. Bu terim “Kalıplama” ve “Form verme” anlamlarında kullanılır. 

Plastik cerrahi uygulamalarında hem dış görünümde düzelme ortaya çıkar hem de travma, doğuma bağlı problemler ve hastalıklara bağlı yüz ve vücut dokusunda ortaya çıkan kusurları ortadan kaldırılması mümkün olur. Operasyonlarda temel amaç ilk olarak vücudun bölümünün işlevini tekrar kazanmasıdır. Aynı zamanda fiziksel görünümü değiştirme amaçlı yapılan rekonstrüktif ya da kozmetik cerrahi uygulamaları da kapsar.

Türkiye’de plastik cerrahi çok gelişmiş bir seviyededir. Eski bir geçmişi olan plastik cerrahi uygulamalarına hem ülkemizden hem de dünyanın birçok yerinden yoğun bir talep vardır. Ülkemizde plastik cerrahi operasyonları sağlık turizmi içinde en geniş yere sahiptir. Dünyanın birçok yerinden hastalar ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizde plastik cerrahi operasyonlarını tercih ediyorlar.

Vücudunda birçok bölgeye yeniden işlev kazandırmak ve estetik bir görünüm vermek isteyen her hasta plastik cerrahi uygulamalarını tercih ediyor. Aynı zamanda ülkemizde de plastik cerrahi alanında hizmet veren çok sayıda sağlık kuruluşu ve alanında dünyaca ünlü hekim bulunuyor. Fiyatların da çok uygun oluşu ülkemizde plastik cerrahi uygulamalarını daha tercih edilir hale getiriyor.

Türkiye’de Plastik Cerrahi’nin Tarihi

Türkiye’de plastik cerrahi tarihi 2. Dünya Savaşı sonuna kadar gidiyor. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi iki dünya savaşı sonrasında paralel şekilde estetik uygulamalar gelişmeye başladı. Daha sonra Türk Plastik Cerrahi Derneği kurulduktan sonra gelişme hızı belirgin oranda arttı.  Bu nedenle dünya ile karşılaştırıldığında ülkemizde plastik cerrahinin tarihi eski sayılabilir. Ülkemizde plastik cerrahi uygulamaları sürekli üzerine koyarak artmaya başladı ve günümüzde çok iyi bir yere geldi.

Türkiye’de İlk Plastik Cerrahi Ameliyatı

Türkiye’de ilk plastik cerrahi ameliyatı dünyaca ünlü cerrah Halit Ziya Konuralp tarafından 1931 yılında yapıldı.  Ameliyat hakkında kaynaklar yetersiz olduğu için yeterli bilgi veremesek de yılının 1931 yılı olduğunu kesin olarak söyleyebiliyoruz.

Halit Ziya Konuralp bu alanda gelişme sağlayan İstanbul Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünü kurdu. İlk ameliyattan sonra geçen 20 yıl içinde ülkemizde çok sayıda plastik cerrahi ameliyatı yapıldı. Türkiye’de plastik cerrahi alanında 2005 yılında vefat edene kadar Halit Ziya Konuralp katkılarını sürdürdü ve ameliyatlara devam etti.

Askeri Alanda Plastik Cerrahi Atılımı

İkinci Dünya Savaşı etkisi ile dünyanın her yerinde olduğu gibi savaşın etkisi ile ülkemizde de plastik cerrahi alanında Gülhane Askeri Tıp Akademisi öne çıktı. GATA olarak da bilinen sağlık kuruluşuna 1941 yılında Necdet Albay Çene Cerrahisi şefi olarak atandıktan sonra bu alanda gelişmeler başladı. Necdet Albay 1930’lu yıllarda Almanya’da devlet desteğiyle çene cerrahisi üzerine eğitim aldı ve çalışmalar yürüttü.

Askeri alanda plastik cerrahi ve estetik cerrahi yatırımları Atatürk hayata veda etmeden evvel başladı.  Necdet Albay ile birlikte aynı dönemde görevli olan Cihat Borçbakan Amerika’ya devlet tarafından eğitim almak adına görevlendirildi. İlk olarak çene cerrahisi bölümünde göreve başlayan Profesör Borçbakan daha sonra çene ve plastik cerrahi bölümünün başına getirildi. Cihat Borçbakan Türk plastik cerrahi alanında iz bırakan uzmanlardan biri olarak ön plana çıktı.

Askeri ve devlet alanında yapılan girişimler dışında 1940’lı yıllarda serbest çalışan cerrahlar da plastik cerrahi alanında ülkemize büyük katkılar sağladı. Cafer Tayyar Kankat İstanbul’da ye ralan kliniğinde plastik cerrahi alanında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Burun ve meme ameliyatı ile ilgili dergide çok sayıda yazı yayınladı. Aynı dönemde Atilla Oymak ve Erdoğan Konuk gibi birçok uzman plastik cerrahi alanında hizmet verdi.

Türkiye Plastik Cerrahi Derneği Kuruluşu

Ülkemizde plastik cerrahi alanında en büyük atılımların temelinde Türkiye Plastik Cerrahi Derneği kuruluşu var. Bu dernek ülkemizdeki çok sayıda değerli cerrahın ortak girişimleriyle kuruldu ve ülkemizde çok önemli işlerin paylaşım noktası oldu.

1960 yılında KBB uzmanları ve cerrahlar ile Plastik Cerrahi Derneği kurudu. Derneğin temel amacı plastik cerrahi alanında alışveriş ve yeni tekniklerin yabancı kaynaklardan öğrenilmesi adına yapıldı. Derneğin ilk kongresi 1968 yılında yapıldı.  Dernek kurulduktan sonra yapılan kongrelerde bildiri ve film gösterilmesi ile birlikte kurumsal ülkemiz ilk Plastik Cerrahi ödülünü 1970 yılında aldı. Bu ödül Esat Toksu’ya verildi.

Bu süreçten sonra Türkiye’de plastik cerrahi alanında her yıl en az bir defa uluslararası bir ödül alındı. İlerleyen dönemde plastik cerrahi bölümleri üniversite, hastane gibi birçok kurum bünyesinde alındı. Tüm bunlar üzerinde günümüzde ülkemizde de çok gelişmiş plastik cerrahi ameliyatları yapılmaya başladı.

Türkiye’de Plastik Cerrahi Neden Daha Gelişmiştir?

Plastik cerrahi uygulamaları Türkiye’de son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Öyle ki sağlık turizmi alanında en önemli payı plastik cerrahi uygulamaları alıyor.  Ülkemizde plastik cerrahi uygulamalarının bu denli gelişmesinde birçok neden var.

 • Türkiye Plastik Cerrahi Derneğinin Faaliyetleri

Ülkemizde günümüzde plastik cerrahi alanında çok önemli gelişmeleri yaşanmasında Türkiye Plastik Cerrahi Derneği faaliyetleri var. Ülkemizdeki çok değerli cerrahlar sayesinde dernek her yıl çok çeşitli etkinlikler yapıyor ve bu etkinlikler ile araştırmalar sayesinde tüm gelişmeler yaşandı. 

 • Dünya Çapında Cerrahların Yetişmesi

Türkiye’de plastik cerrahi alanında gelişmelerin en önemli nedeni de dünya çapında cerrahların yetişmesi oluyor. Üniversite ve hastane bünyesinde ülkemizde çok kaliteli eğitim kurumlarının olması plastik cerrahi alanında uzmanların yetişmesini sağlıyor. Bu nedenle de dünya çapında cerrahlar ülkemizde yetişmeye başladı.

 • Son Teknoloji Cihazların Kullanımı

Türkiye’nin plastik cerrahi alanında çok gelişmesinde en önemli nedenlerden bir tanesi tıp alanındaki gelişmelerdir. Sağlık kuruluşlarında son teknoloji cihazların kullanılması çok etkili hale geldi. Ülkemizde en gelişmiş cihazlar sayesinde cerrahların da tecrübesi ile çok başarılı operasyonlar yapılıyor.

 • Kurumsal Sağlık Kuruluşları

Ülkemizde dünya standartlarında sağlık kuruluşları da plastik cerrahi alanındaki gelişmelerin kaynağı olmaktadır. Kurumsal sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başlaması ile plastik cerrahi uygulamaları da çok gelişmiş ve popüler hale geliyor.

 • Cerrahların Tecrübeli Olması

Ülkemizde plastik cerrahi alanında hizmet veren cerrahların önemli bir bölümü çok sayıda uygulamaya giriyor. Bu sayede cerrahların tecrübesi de artıyor. Ne kadar fazla ameliyat yapılırsa o kadar fazla tecrübe ortaya çıkıyor. Bu sayede ülkemizde plastik cerrahi uygulamaları da gelişme gösteriyor.

 • Sağlık Turizminin Gelişmesi

Türkiye’de plastik cerrahi alanında gelişmenin önemli bir nedeni de sağlık turizminin gelişmiş olmasıdır. Ülkemizde son yıllarda sağlık turizmi uygulamalarında önemli ajanslar sağlık pazarlamasıyla birlikte görev yapmaya başladı ve sağlık turizmi geliştikçe plastik cerrahi uygulamaları da gelişmeye başladı. 

 • Modern Tekniklerin Başarıyla Uygulanması

Türkiye’de plastik cerrahi alanında modern tekniklerin uygulanma oranı çok yüksek. Cerrahlar kendilerini geliştirdikçe ve modern teknikleri uygulamaya başladıkça plastik cerrahi alanında büyük gelişmeler yaşandı.

Kaliteli Eğitim Kurumları

Ülkemizde plastik cerrahi alanında uzman yetiştiren çok kaliteli eğitim kurumları da var. Bu kurumlarda verilen dünya standartlarında eğitim sayesinde plastik cerrahi alanında çok büyük bir gelişme ortaya çıkıyor.  Ülkemizde üniversite ve hastanelerin ilgili bölümlerinin kalitesi her geçen gün artıyor.

İstanbul Türkiye’de plastik cerrahi uygulamalarının en çok geliştiği ve en çok tercih edildiği şehir oluyor. Ülkemizin bu konuda başarısı dünyada biliniyor ve her yıl on binlerce hasta plastik cerrahi uygulamaları için ülkemizi tercih ediyor.

Türkiye’de Plastik Cerrahi Doktorları Hangi Hastanelerden Mezun Olmuştur?

Türkiye’de plastik cerrahi doktorlar çok özel bölümlerde ve hastanelerde eğitim alıyorlar. Ülkemizde bu alanda gelişmiş eğitim kurumları olması ülkemizi bu alanda dünyanın en çok tercih edilen ülkeler listesinde zirveye çıkarıyor. Ülkemizde plastik cerrahi alanında eğitim veren çok sayıda başarılı kurum uzun yıllardır görev yapıyor.

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Ankara’da bulunuyor ve ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 yılı itibariyle hizmete başladı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ise 1983 yılında çalışmalarına başladı. Bu bölüm fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Namık Kemal Baran tarafından kuruldu ve günümüzde çok başarılı plastik cerrahları yetiştiriyor.

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi ülkemizdeki en köklü üniversitedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çok eski yıllardan bu yana ülkemizin birçok yerinden öğrenciye ev sahipliği yapıyor.  Ülkemizde el cerrahisi ilk kez 23 Ekim 1991 yılında Prof. Dr. Metin erer tarafından İstanbul Üniversitesi plastik cerrahi bölümü bünyesinde kuruldu. Uzun yıllardır İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı başarılı bir şekilde eğitimlerine devam ediyor. En başarılı plastik cerrahların yetiştiği üniversite bölümü olarak sayılabilir.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi de uzun yıllardan bu yana Tıp Fakültesi ile ülkemizde öncü eğitim kurumları arasında yer alıyor. Ülkemizde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 1989 yılında kuruldu. Daha sonra fiziksel alt yapısı kısa bir süre önce yenilendi. Modern ve konforlu ünitesi ile İzmir’de çok başarılı plastik cerrahlar yetiştirmede hala lider bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor.

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi cumhuriyetin ilk tıp fakültesi olma özelliğine sahiptir. Bu üniversitede Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 6 Nisan 1984 tarihinde hizmete başladı. Bu bölüm Doç. Dr. Erdem Yormuk tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi binasında açıldı.  Günümüzde köklü geçmişi ile Ankara Üniversitesi hala dünyanın en ünlü plastik cerrahlarının eğitim aldığı kurumlardan bir tanesidir.

 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir’de yer alan ve ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi ile de ülkemizde hala en kaliteli eğitimleri vermeye devam ediyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde ülkemizde çok deneyimli uzmanlar yetişiyor.

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi dünya çapında bir üniversite olarak Tıp Fakültesinde de dikkat çekiyor. Üniversitede Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında uzun yıllardır başarılı bir eğitim veriliyor ve çok sayıda plastik cerrah bu üniversiteden mezun oluyor.

Türkiye’de plastik cerrahi alanında birçok uzman eğitimlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dünyanın en büyük üniversitelerinde tamamlıyorlar. Bu nedenle başarılı plastik cerrahlar ülkemiz dışında Amerika ve Avrupa’daki eğitim kurumlarında da eğitimlerini alıyorlar.

Türkiye’de Plastik Cerrahi Almanya, İngiltere, Fransa Gibi Ülkelere Oranla Neden Daha Ucuzdur?

Ülkemizde plastik cerrahi Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha ucuz oluyor. Avrupa ülkelerinde aynı seviyede uygulanan plastik cerrahi uygulamaları çok yüksek maliyetlere sahip oluyor. Ülkemizin sağlık turizminde çok tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında plastik cerrahi operasyonlarının Avrupa’da aynı seviyelere göre çok daha ucuz olması oluyor. Avrupa’nın her yerinden birçok sağlık turisti çeşitli plastik cerrahi uygulamaları için ülkemizi tercih ediyor.

Türkiye’de bu denli plastik cerrahi uygulamalarının tercih edilmesinde fiyatların daha uygun olması çok önemli bir yer ediniyor. Bu uygulamaların daha ucuz olması size daha kalitesiz olduğunu düşündürmesin. Ülkemizde cerrahların uzmanlığı ve yapılan plastik cerrahi uygulamaları dünya standartlarında sayılıyor. Bu uygulamalar ülkemizde çok uygun fiyatlarla yapılıyor.

Plastik cerrahi uygulamalarının Türkiye’de Avrupa ile karşılaştırıldığında çok daha ucuz olmasının çok çeşitli nedenleri bulunuyor. Ülkemizde en kaliteli plastik cerrahi işlemleri çok daha uygun bedellerle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yapılıyor.

İşte Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre plastik cerrahinin ucuz olmasının ana nedenleri;

 

 • Plastik Cerrahi Alanında Rekabet 

Ülkemizde plastik cerrahi alanında hizmet veren birçok cerrah ve sağlık kuruluşu bulunuyor. Bu nedenle de sağlık kuruluşları arasında çok önemli bir rekabet var. Plastik cerrahi alanındaki rekabet hem kaliteyi arttırıyor hem de fiyatları düşürüyor. Bu ülkelere göre ülkemizde çok daha ucuza plastik cerrahi uygulamaları yapılıyor.

 • Plastik Cerrahiye Erişimin Kolaylığı

Türkiye’de plastik cerrahi uygulamalarına olan erişim son derece kolaydır. Çünkü ülkemizde yetişmiş çok sayıda deneyimli plastik cerrah bulunuyor. Bu nedenle de sağlık kuruluşlarında da gelişmiş bir teknoloji ile işlem yapıldığı için hastalar kolaylıkla ihtiyaçları olan uygulamaları yaptırabiliyor.

 • Döviz Kurunun Çok Uygun Olması

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde döviz kuru da plastik cerrahi uygulamalarının çok uygun maliyetli olmasını sağlıyor. Özellikle son yıllarda Euro, Dolar ve Sterlin karşısında Türk Lirasının çok büyük değer kaybetmesi plastik cerrahi uygulamalarını çok daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Döviz kuru sayesinde sağlık turizmine olan ilgi her geçen gün artıyor.

 • Sağlık Turizminin Gelişmiş Olması

Ülkemizde sağlık turizmi de çok gelişmiştir. Sağlık turizmi alanında deneyimli ajansların olması ve bu ajansların çok uygun paketler ile sağlık turizmi hizmeti vermesi plastik cerrahi uygulamalarını daha uygun maliyetli hale getiriyor. Bu sayede plastik cerrahi alanında çok uygun fiyatlarla tedavi olabilirsiniz.

 • Ulaşım ve Konaklama Maliyetlerinin Düşük Olması

Ülkemizde ulaşım ve konaklama maliyetleri de Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok düşük oluyor. Konaklama ve ulaşım maliyetlerinin düşük olması plastik cerrahi için ülkemizi tercih eden hastaların çok daha düşük maliyetlerle hizmet almasını sağlıyor. Tabii bu durumun fiyatlara etkisi biraz daha az oluyor.

 • Yerli Cerrahi Malzemelerinin Üretilmesi

Ülkemizde her alanda yaşanan yerli ve milli atılım cerrahi malzemelerde de her geçen gün artıyor. Daha önce plastik cerrahi alanında kullanılan birçok kaliteli malzeme döviz kuru ile geliyordu. Şimdi bazı malzemelerin yerli olarak da çok daha düşük maliyetlerle üretilmesi de plastik cerrahi fiyatlarını diğer ülkelere göre düşürüyor. Bu malzemelerde yerlilik oranı arttıkça plastik cerrahi fiyatlarında da düşüş gözleniyor.

 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları dikkate alındığında çok merkezi bir konumda oluyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde plastik cerrahi gibi birçok sağlık turizmi hizmetlerinin çok daha uygun maliyetli olması mümkün hale geliyor.

Türkiye’de plastik cerrahi İngiltere, Fransa ve Almayan gibi ülkelerle karşılaştırıldığında hizmet kalitesi, doktor deneyimi, teknikler anlamında hiçbir farklılık olmamasına karşın fiyatlar ülkemizde çok daha ucuzdur.