Eftervård efter en hårtransplantation

Eftervård efter en hårtransplantation

Hårtransplantation är en naturlig och permanent lösning på problemet med gallring och håravfall hos personer som har håravfallsproblem eller håravfall. Processen att transplantera friska hårsäckar med mikrokirurgiska metoder till områden där hårsäcken inte längre är aktiv och hårlöshet uppstår kallas hårtransplantation. Vid hårtransplantation läggs patientens eget friska hår till det spillda området. Hårtransplantation är helt personlig och appliceras. Med hårtransplantationsoperationen samlas de hårsäckar som är resistenta mot håravfall i patientens nacke och transplanteras i de kanaler som öppnas i de tunnare eller helt spillda delarna. Mål; Det är att ge ett permanent hårutseende på ett naturligt sätt som inte är känt för att transplanteras i huvudområdet.

Hårtransplantation är faktiskt en liten kirurgisk operation. Av denna anledning är det det säkraste sättet att utföra det i en sjukhusmiljö av specialiserade och erfarna läkare och team. Med appliceringen av hårtransplantation förvärvas personen permanent som om hans eget hår aldrig har tappats. Vårt mål med hårtransplantation; Det är att ge personen ett bekvämt naturligt hårutseende med moderna medicinska tillämpningar.

Kommer det transplanterade håret att falla ut efter hårtransplantation?

Det transplanterade håret faller ut inom några veckor efter transplantationsprocessen; detta är dock normalt. Eftersom det utgjutna håret kommer att växa igen efter 3-4 månader. Efter att denna tillfälliga förlust har korrigerats behåller de transplanterade hårsäckarna sin karaktär och faller inte ut. Emellertid kan det ursprungliga håret i samma område fortsätta att kasta över tiden, och en ny hårtransplantation kan planeras i framtiden beroende på minskningen av hårtätheten. Håravfall kan fortsätta gradvis efter operationen. Speciellt om ett onaturligt utseende inträffar i det nya hårlinjeområdet kan ytterligare kirurgiska ingrepp krävas i framtiden.

Vad är den viktigaste faktorn för hårtransplantation?

Hårtransplantation är en allvarlig kirurgisk applikation. För att minimera riskerna med hårtransplantation bör det göras på sjukhusmiljö. Det är mycket viktigt att de bästa resultaten utförs av välutbildade och erfarna plastikkirurger. För att hårtransplantationen ska lyckas i operationen måste de transplanterade hårsäckarna blodas snabbt i det område där de placeras, dvs ”håll”. Om en korrekt teknik tillämpas är framgångsgraden för hårtransplantation ganska hög. För ett naturligt utseende är det mycket viktigt att plantera håret på rätt avstånd, i rätt vinkel och i rätt densitet till de kala områdena.

Kommer det transplanterade håret att falla ut efter hårtransplantation?

Det transplanterade håret faller ut inom några veckor efter transplantationsprocessen; detta är dock normalt. Eftersom det utgjutna håret kommer att växa igen efter 3-4 månader. Efter att denna tillfälliga förlust har korrigerats behåller de transplanterade hårsäckarna sin karaktär och faller inte ut. Emellertid kan det ursprungliga håret i samma område fortsätta att kasta över tiden, och en ny hårtransplantation kan planeras i framtiden beroende på minskningen av hårtätheten. Håravfall kan fortsätta gradvis efter operationen. Speciellt om ett onaturligt utseende inträffar i det nya hårlinjeområdet kan ytterligare kirurgiska ingrepp krävas i framtiden.

Vilka är riskerna med medvetslös hårtransplantation?

Liksom alla medicinska ingrepp kan hårtransplantation medföra vissa risker när det inte utförs under lämpliga förhållanden. Men om hårtransplantation utförs av en erfaren plastikkirurg i sjukhusmiljö är komplikationer mycket sällsynta. Hårtransplantation är en lång applikation och beroende på graden av skallighet kan flera transplantationer krävas under en period av 1-2 år. Även om det är mycket sällsynt kan komplikationer som önskad infektion och markerad ärrbildning ses. Smärta, obehag, viss blåmärken och svullnad som kan kontrolleras med smärtstillande medel kan observeras efter operationen. I de områden där hår tas och transplanteras kan domningar uppstå som försvinner spontant inom 2-3 månader.

Ser det transplanterade håret naturligt ut?

För att det transplanterade håret ska se naturligt ut ska operationen utföras av specialister och experter. Vid hårtransplantationsoperationer utförda av erfarna experter på rätt hälsoinstitution kan naturlighet uppnås på en osäker nivå. Med Sapphire- och DHI-teknikerna som vi använder vid hårtransplantation siktar vi på maximal täthet i håret. En genomsnittlig person har 100 hår per 1 cm kvadrat. Med nya tekniker kan vi passa 80 hårsäckar, eller hårsträngar, på 1 cm kvadrat. Det närmaste resultatet till patientens drömutseende försöks uppnås. När du gör detta tas pannlinjen i beaktande först.

Referenser:

https://medicaltravelmarket.com/news/top-tips-for-hair-transplantation-aftercare

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320153