PRP Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi kanımızda bulunan ve trombosit olarak adlandırılan tamir edici hücrelerin ayrıştırıldıktan sonra tedavi olacak bölgeye enjekte Prp wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=

edilmesi işlemidir. Örneğin; vücutta bir kesik olduğunu varsayalım. Bu kesiğin kapanması ve kendini rejenere etmesi adına trombositler devreye girerler. Vücütta  bir travma olduğunu algılayan trombositler kabaca tamir işlemine girerler.

PRP Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Uygulamanın gerçekleşeceği kişiden alınan 10-20 ml.  kan , santrifüj diye adlandırılan bir cihazda ayrıştırılır. İşlemde kullanılacak PRP kısmı enjektör ile santrifüj edilmiş tüpten alındıktan sonra, uygulama yapılacak bölgeye enjekte edilir.

Kanımda Zaten Mevcut Olan Bu hüHreleri Yeniden Enjekte Etmenin Nasıl Bir Yararı Olur?

Vücüdumuzda bulunan trombositler, herhangi bir travma halinde aktif hale gelirler. Travmanın olmadığı durumlarda bu hücreler pasif durumdadırlar. PRP tedavisi yapılırken bu hücrelerPRP Tedavisi wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=

i aktif etmek adına, kişiden alınan kana DNA aktivitörleri eklenir. Bu durumda trombositler enjekte edildiği bölgede bir travma varmış gibi davranırlar.

PRP Tedavisinin Saç Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Saç ekimi esnasında donör bölgeden alınan saç foliküllerinin ekim yapılan yeni bölgeye adaptasyonu belli bir süreç alır.Bilindiği üzere ekim yapıldıkdan sonra saçlar 3 aylık bir süreç sonrasında çıkmaya başlarlar. PRP yöntemi ile yapılan saç ekimlerinde trombositler yeni ekilen saç köklerini beslemekle beraber , mevcut olan saç köklerini de güçlendirirler. Prp yöntemi sadece saç ekiminde değil, saç güçlendirme yöntemi

PRP’li saç ekiminin bir başka avantajı ise, greft alımı yapılan donör bölgenin iyileşme sürecini hızlandırmasıdır.

PRP’nin Diğer Uygulama Alanları Nelerdir?

PRP yeni bir uygulama değildir. İlk olarak Dr. Ferrari Et AL tarafından, açık kalp ameliyatında kullanılmıştır. PRP’nin farklı uygulama alanlarındaki bu başarısından dolayı dental (diş implantlarında), medikal estetik, iyileşmeyen yara tedavileri, saç güçlendirme ve ortopedi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.